Halloween Video Templates

Are you having a special promotion for Halloween? Check out OFFEO's latest animated Spooky Halloween templates you can use right now for your social posts and video ads. Create your videos in different dimensions for all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and Linkedin. Only available in OFFEO.

Trick or Treat

Create an animated video in a few tricks. Treat yourself with not one but thousands of other beautiful video templates. Try different Halloween design templates and easily make variations for A/B testing purposes.

Scarily easy

Use OFFEO's easy to use drag-and-drop functions to design videos that are compelling and effective for your marketing objectives. Choose, customize and create in the cloud easily. Want to get creative? Design with an unlimited library of animated graphics elements. Impress your audience today.

FAQ

1. tôi có thể sử dụng video tôi thực hiện trên OFFEO video Maker trong bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội?

Chắc chắn! Khi bạn tạo video trong OFFEO, các quyền thuộc về bạn. Đơn giản chỉ cần lưu video của bạn sau khi phần mềm rendering Cloud của chúng tôi đã hoàn tất xử lý nó, và tải nó lên trình quản lý quảng cáo của nền tảng truyền thông xã hội đã chọn của bạn.

 

2. tôi có thể thay đổi kích thước video của mình không?

Có, bạn có thể chọn để thiết kế quảng cáo của bạn trong bất kỳ cắt tinh khác sau khi hoàn tất. Bởi vì thay đổi trong các kích thước có thể thay đổi cách thức các văn bản và hình ảnh của bạn được phân phối, chúng tôi khuyên bạn nên chọn kích thước quảng cáo và nền tảng phân phối ưa thích của bạn trước khi bạn bắt đầu thiết kế!

 

3. định dạng tập tin gì tôi có thể tải video của tôi trong?

Đối với quảng cáo không có video, bạn có thể tải chúng xuống dưới dạng tệp PNG và JPG. Các tập tin video sẽ được MP4 và MOV Files. Nếu bạn có thắc mắc về cách tốt nhất để tải xuống quảng cáo của mình, hãy liên hệ với chúng tôi [email bảo vệ]

 

4. Does it take a long time for a video to be processed for downloading?

Không có gì! Ngay sau khi bạn hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo của mình, hãy bấm "xuất chuyển" và chọn định dạng tập tin bạn muốn nó được tải xuống. Bạn sẽ nhận được video của bạn trong vòng 10 phút và có thể bắt đầu chia sẻ nó!

 

5. OFFEO miễn phí để sử dụng?

Yes, you can use OFFEO for free forever! Other than the Luminous background video pack, it also comes with hundreds of fully animated graphic elements. For added features, you may also try the Basic or Premium plan free for 14 days.

 

6. Why does my video look blurry on the design composition?

The design composition is optimized for performance and speed. A low-resolution version of the video is used during the designing phase. Export the video to see the Luminous background videos in full resoluti0n version.

Sẵn sàng để tạo video của bạn?

Bắt đầu miễn phí